Vízia a stratégie

  • Domov
  • Vízia a stratégie

Vízia spoločnosti:

Stratégia spoločnosti:

Budeme stredne veľkou spoločnosťou, ktorá spokojnosť zákazníkov a svoj rast zabezpečí poskytovaním nadštandardných služieb, podpory a komunikácie v oblasti presného obrábania kovov, ich zliatin, plastov a montáže výrobkových podskupín a hotových výrobkov.
Naše ciele dosahujeme aktívnym používaním:
  • Moderných digitálnych systémov pre spracovanie dát (SolidWorks, SolidCam)
  • Moderných CNC strojov a výrobných zariadení
  • Systémov manažmentu kvality a moderných meracích metód a meracích prostriedkov
  • Neustálym zvyšovaním kvalifikácie našich pracovníkov
  • Kontinuálnym zlepšovaním a optimalizáciou všetkých procesov spoločnosti