Príprava

SolidWorks-3D CAD modelovanie:

  • Modelovanie objemných dielov
  • Navrhovanie prípravkov
  • Úprava modelov
  • Kompletná výkresová dokumentácia

SolidCAM- 3D CAM pre CNC obrábanie:

  • Návrh technológie
  • CAM programovanie od 2,5 do 5osého obrábania